Voet en Enkel Netwerk Leiden

Click here to edit subtitle

 

 

 

Informatie Fysiotherapeuten

Uitgangspunten Voet- en Enkelnetwerk:
Het Voet- en Enkelnetwerk Leiden is een samenwerkingsverband tussen verschillende regionale fysiotherapiepraktijken en de afdelingen orthopedie van het Rijnland Ziekenhuis en Diaconessenhuis met als doel het optimaliseren en transparant maken van de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met voet-en enkelklachten, waarbij de zorg gericht is op zowel de conservatieve als operatieve behandeling.


Dit gaat aan de hand van:
1. Het protocolleren van de fysiotherapeutische zorg in zowel conservatieve als post o.k zorgplannen volgens de    

    laatste wetenschappelijke inzichten 

2. Het uniform naar elkaar verwijzen en rapporteren als mede het gebruik van uniforme meetinstrumenten en 

    vragenlijsten o.a PROMS.
3. Een intensieve samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring tussen voet- en enkelspecialisten van de 

    afdelingen orthopedie en fysiotherapie.

4. Een optimale informatie verstrekking aan patiënten te zijner tijd via het ontwikkelen van patiëntfolders.

5. Een optimale digitale informatieverstrekking tussen zorgverleners onderling te zijner tijd via EPD.

6. Gezamenlijke dataverzameling en bewerking van meetgegevens om te komen tot resultaatverantwoording richting      

    zorgverzekeraars.


Verhoogde kwaliteit van zorg, de gegarandeerde resultaten en overige voordelen van een zorgprogramma zijn alleen te realiseren bij voldoende volume. Grotere volumina betekent in een omschreven patiëntencategorie meer expertise, meer ervaring en innovatie en minder variatie in behandelingen. Hoe minder behandelaars-variatie hoe betrouwbaarder de uitkomstmaat, hoe harder onderhandelingsbewijs.


Samenstelling netwerk

De samenstelling van de voorlopige fysiotherapienetwerkpraktijken is gebaseerd op basis van een voorstel van de maatschap orthopedie van het Alrijne Ziekenhuis en de regionale spreiding in het verzorgingsgebied te weten Leiden e.o. Op dit moment zijn dit negen praktijken die een gezamenlijke werkwijze ontwikkelen inclusief protocollen, meetinstrumenten en gezamenlijke dataverzameling.

Pas wanneer dit proces is afgerond kunnen andere praktijken toetreden.

Voorlopige voorwaarden voor toetreding

Om toe te kunnen treden tot het netwerk dient onder andere te worden voldaan aan de volgende punten: 

1. U bent BIG geregistreerd

2. Beschikt over een praktijk waar vijf dagen per week fysiotherapeutische zorg wordt geboden
3. Praktijkruimte, outillage, faciliteiten en oppervlakte (criteria worden nog uitgewerkt)
4. Ervaring en specifieke deskundigheid (aantoonbare scholing) met voet- en enkelrevalidatie

5. Werken met een digitaal patiëntenregistratiesysteem.
6. Onderschrijven van ontwikkelde protocollen inclusief uitvoering meetinstrumenten/ vragenlijsten
7. Eis tot bereidheid betrouwbare gegevens uitwisseling t.b.v. statistische bewerking volgens vastgestelde registratiemethode (nader te bepalen)
8. Voldoende regionale spreiding, niet te veel praktijken in een beperkte gemeente bijvoorbeeld. Het verzorgingsgebied wordt begrensd door Bollenstreek/ Alphen.
9. Bereidheid tot financiële bijdrage aan reële kosten die gemaakt worden t.b.v. netwerk (nader te bepalen)

10. Actieve inbreng in het netwerk door bijvoorbeeld het leveren van een bijdrage aan te geven scholing/ ontwikkelen van protocollen

11. Woont de bijeenkomsten en nascholing van netwerkbijeenkomsten bij

12. U kunt nieuwe patiënten na aanmelding binnen 1 week zien en starten met de behandeling